februar 1, 2019

Noget om minding the gap

Og nej, vi skal ikke en tur til the Tube i London. Selv om det sikkert ville være skønt!

Jeg vælger her at definere ”the gap” som et ganske bestemt lille mellemrum, vi alle kan lære at være opmærksom på, og som kan betyde en verden til forskel. Ikke nødvendigvis en forskel mellem liv og død, nok snarere mellem at være magtesløs og have magt eller kontrol. Mellem reaktion og aktion. Mellem at være nede eller oppe.

Først er der en række af fire punkter, som jeg gerne vil have dig til at forstå, og som følger efter hinanden som en slags dominoeffekt:

  1. Hændelse: Der sker en eller anden slags hændelse i dit liv – det kunne f.eks. være én der siger noget eller gør noget.
  2. Tanker: Du gør dig tanker om hændelsen ud fra dit eget verdensbillede og den historie, du plejer at fortælle om dig selv.
  3. Følelser: Disse tanker og disse vaner skaber nogle bestemte følelser eller kropslige fornemmelser hos dig.
  4. Adfærd: Din adfærd eller den måde, du nu responderer på, bliver derefter bestemt af disse følelser.

Der sker altså en ting i dit liv:

Lad os forestille os, at en ven eller en veninde giver dig en buket blomster.

Handlingen er i sig selv fuldstændig neutral.

Kun DU tillægger den en eller anden betydning, og først nu er selve handlingen (at give dig en buket blomster) ikke længere neutral.

Her er et par forslag til, hvordan du f.eks. kunne tænke:

  • Hvor skønt! Jeg er virkelig elsket.
  • Åh nej, ikke igen, det har han slet ikke råd til. Han burde passe bedre på sine penge!
  • Det er bare for meget! Det gør han bare hver gang, vi har været uvenner, typisk ham!
  • Øv, jeg kan slet ikke lide den farve, den passer slet ikke i mit hjem!
  • Hvor er de blomster flotte! Hvor er jeg bare taknemmelig!

Dine tanker om handlingen vil afføde bestemte følelser, og disse følelser afgør i sidste ende, hvordan du reagerer på at modtage disse blomster.

Selv om det kan være lidt svært at forstå, så er hvilken som helst begivenhed i sig selv neutral, lige indtil vi tillægger den mening gennem vore tanker. Og det gør vi ud fra vores model af verden, dvs. ud fra tidligere oplevelser, ud fra de historier, vi fortæller om os selv, ud fra tillærte kulturelle værdier, samfundsmæssige normer og selvfølgelig ud fra den måde, vi er opdraget på.

Derfor vil du opleve, at du tit reagerer på automatpilot på de forskellige hændelser i dit liv: du reagerer som du plejer, taler som du plejer og tænker som du plejer, fordi du ser det hele ud fra din model af verden.

Det kan alt sammen være ganske udmærket.

Og så ikke alligevel.

Der kan nemlig komme et tidspunkt, hvor man indser, at ens reaktion på forskellige hændelser måske ikke altid er lige hensigtsmæssig og faktisk holder én fastlåst.

Man er ufri. Fastlåst i et mønster, som ikke længere tjener én. Reagerer slet ikke som den voksne person man er, men ofte snarere som et lille barn. Måske endda som et offer?

Kender du selv situationer, hvor din reaktion på forskellige stimuli ikke ligefrem bringer dig derhen, hvor du gerne vil?

I givet fald har du heldigvis mulighed for at ændre din reaktion.

Du kan simpelt hen tage din power tilbage.

The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.

 Alice Walker

Du har nemlig power.

Du er født med power.

Masser af power.

Du har måske glemt det lidt hen ad vejen, så lad os se nærmere på, hvordan du kan tage den tilbage igen.

Det kan du ved at være opmærksom på det GAP, det mellemrum, der er mellem punkt 3 og punkt 4 i den ovenstående punktrække.

Lige før du reagerer, skal du virkeligt være på vagt.

Lige præcis i dette splitsekund har du nemlig en mulighed for at vælge:

Skal du vælge at handle ud fra tidligere tillærte reaktioner, handlemønstre eller måder at tænke på?

Eller skulle du måske vælge at reagere på en måde, som oser af overskud og kærlighed til både dig selv og andre?

Valget er dit!

Når først du bliver i stand til at adskille det du tænker og føler fra din måde at reagere på, så har du for alvor knækket koden.

Så er du fri!

Fri til at vælge din måde at reagere på.

Fri for at reagere på dine følelser, hvis det ikke er passende i situationen.

Det er ikke nødvendigvis let, det her! Jeg selv øver mig dagligt og opfatter det faktisk som en livslang proces. Men hver eneste gang jeg kan sætte mig ud over mine følelser og reagere bevidst og passende, ja, så oplever jeg et lille mirakel!

Jeg kan kun opfordre dig til at øve dig, øve dig, øve dig. Øv dig på følgende måde:

Bevidsthed: Prøv at blive bevidst om, hvornår du befinder dig i The GAP. Det gør du muligvis flere gange om dagen.

Åndedræt: Tag gerne en dyb indånding, hver gang du befinder dig der! Ånd ind i dine følelser og overvej, om du behøver at reagere på dem.

Intention: Sæt nu intentionen om at skifte energi til en kærlig og venlig energi. Du opnår så lidt ved at forurene situationen med din frygt, vrede, nag eller skam. Vær villig til at lave det samme skift igen og igen.

Vær derefter et kærligt vidne til dig selv og tænk lidt over, om du nu handlede ud fra dit lille jeg, eller om du var i stand til at stille dig oppe og respondere med overskud og ud fra dit højere jeg?

Som sagt er valget dit. Som sagt er det også en livslang øvelse, som fører til mirakler for dig og for verden. Jo mere du handler ud fra kærlighed, venlighed og overskud, jo mere vil din verden rumme kærlighed, venlighed og overskud.

I en verden, hvor du kan være alt, vær venlig.