april 27, 2020

Noget om historieskrivning

Du og jeg, vi har begge en historie. Vores egen personlige historie. Vores egne helt unikke historie. En historie som måske ingen andre kender til.

Jeg tænker her på den historie, som vi hver især går og fortæller om os selv. Den historie som præger vores liv i en udstrækning, som vi måske slet ikke er opmærksom på.

What’s the story of your life?

I denne blog vil jeg invitere dig til at se lidt nærmere på din egen personlige historie. Gå den efter i sømmene!

Mærk efter: Er den god og opbyggende for dig? Fylder den dig med dejlig energi, taknemmelighed og kærlighed til dig selv?

Eller fortæller du dig selv en historie, hvor du måske gør dig selv lille og indtager en offerrolle, hvor andre (læs samfundet, dine forældre, søskende, venner, lærere) er skyld i din elendighed og begrænsede muligheder?

Læs følgende citat, som jeg desværre ikke ved, hvor jeg har fra. Men godt er det:

”Du må erkende, at du allerede er helt perfekt som du er, og at alt andet er en historie, du fortæller dig selv”.

Læs det lige et par gange og lad betydningen synke ind i dig: Din historie er kun din model af verden og ikke nødvendigvis sandheden. Det var dog din sandhed og gav mening for dig dengang, da du dannede den. Sidenhen har du fortalt dig selv den historie så mange gange og så overbevisende, at du fortsat tror på den. Den er blevet din sandhed. Også selv om du er blevet ældre og mange ting har ændret sig i årenes løb.

Og din hjerne er endda så snedig indrettet, at den gør alt hvad den kan for at finde beviser på, at du selvfølgelig har ret! Du finder faktisk det ene bevis efter det andet, som bekræfter din historie.

Er du med på et lille eksperiment?

Det går i al sin enkelthed ud på, at du nu skal genskrive din historie.

Det går ikke ud på, at du skal frasige dig din historie, for den har givet mening for dig og gjort dig til den, du er i dag. Nej, tag bare ejerskab over din historie – samtidig med at du erkender, at det blot er en historie, som du nu skal finde en anden vinkel til. Afsæt en aften eller en hel dag i weekenden til at omskrive din historie.

Lav en ny version, hvor DU er heltinden. Tag de positive briller på og find skønheden i din historie. Indtag rollen som hende, der står stærkt i sig selv. Hende, som er elsket. Hende, som er god nok. Hende, som ikke lader sig tryne. Hende, som lader sit lys skinne på alle.

Hvordan føles det at læse denne version 2.0 af din historie? Kan du mærke et skift i energien, nu hvor du ikke længere peger fingre af samfundet, din lærer, din far eller din mor? Din gamle historie har måske fyldt dig med negativ energi og holdt dig fast alt for længe; du har så at sige låst dig selv inde i et usynligt fængsel og smidt nøglerne så langt væk, at du ikke kunne nå dem igen.

Hvorfor er det så vigtigt at skrive en opbyggende historie om sig selv?

Simpelthen fordi dine tanker i den grad påvirker dit liv. Dine tanker sætter sig som en følelse, som derefter påvirker dine handlinger som igen påvirker din tanker.

Sandheden er, at kun du er ansvarlig for dine tanker!

Kun du er ansvarlig for hvad du ser og hvordan du oplever verden!

Det kan lyder ret så provokerende, men jeg vil invitere dig til at gå og tygge lidt på det. Når du først har taget denne sandhed til sig, så har du taget det første skridt, som kan ændre alt for dig. Alt!

Et sidste tips: Her er en lille bøn, som du kan bruge, hver gang du bliver opmærksom på, at du er faret vild i negative, frygtbaserede offertanker: Jeg er villig til at se tingene på en anden måde. Jeg er villig til at se kærlighed.

Med denne lille bøn kan du opleve et mirakuløst skift i energi, og du vender hurtigt tilbage til en tilstand, hvor du igen er i alignment med dig selv.

Jeg understreger vigtigheden af ordet villighed.

Det kan nemlig være rigtigt svært at ændre den måde, hvorpå man opfatter tingene – simpelthen fordi det er nye tanker, som vores ego ikke sådan uden videre vil tage til sig. Husk, at vores ego har den specifikke opgave at holde os fast i et trygt og kendt univers – uanset om dette univers ikke gør os noget godt og tværtimod holder os fanget i et fængsel.

Måske opfatter du slet ikke, at du er i fængsel, og derfor har du heller igen trang til at bryde ud?

Men når du stiller dig frem og er villig til at ændre din opfattelsen, så har du taget et første og super vigtigt skridt. Ønsk dig selv tillykke, hver gang du bruger ovenstående bøn, for det betyder, at du stille og roligt bliver lidt bedre til at lægge mærke til, når du er kommet ud af kurs og drøner i fuld fart ned ad en forkert sti.

Why do you stay in prison when the door is wide open? Rumi